Höjt rotavdrag 2024

Höjt rotavdrag 2024

Glada nyheter! Från och med 1 juli 2024 höjs rotavdraget från dagens 50.000 kr per person till 75.000 kr per år. Samtidigt separeras rotavdraget från rutavdraget, som då möjliggör ett totalt avdrag under 2024 på 150.000 kr per person för helåret. Avdragen är en skattereduktion.

Men, tänk på att både höjningen och separationen av dessa skattereduktioner är tillfälliga för att stödja byggsektorn.

Det höjda möjliggör alltså upp till 150.000 kr i skattereduktion 2024 om man äger sin bostad tillsammans med sin partner och båda har rätt till skattereduktion.

Viktigt att hålla reda på 2024

  • Ändringen är tillfällig
  • Gäller från 1 juli  till 31 december 2024
  • Separerat från rut-avdraget
  • Maximalt 150.000 kr rotavdrag
  • Ett bra tillfälle att göra större renoveringar för villaägare

Dagens nivåer (2023)

  • Maximalt 50.000 kr/person i rotavdrag
  • Maximalt 75.000 kr/person i rutavdrag
  • Maximalt 75.000 kr/person i total skattereduktion (rotavdrag + rutavdrag)
  • För rotavdrag måste ditt hus vara minst 5 år gammalt

Vad kan rotavdraget användas till?

Rotavdraget används till renoveringar. Exempel på projekt där rotavdraget gör stor skillnad är takbyten, badrumrenoveringar, köksrenoveringar, målning, panelbyten, fönsterbyten med mera. Har du direktverkande el som primär värmekälla kan du även kombinera rotavdraget med energieffektiviseringsbidraget.

 

Om du har frågor kring hur rot- och rutavdraget går det bra att kontakta oss på Comfy Living!

Om du inte vet hur mycket skattereduktion du har rätt till så besök skatteverkets e-tjänst här: Skatteverket