Integritetspolicy

för Comfy Living Sweden AB

Uppdaterad 2024-03-20

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Comfy Living och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att använda Comfy Livings tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på tjena@comfyliving.se.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Exempel när du anlitar en oss för någon typ av rådgivning eller faktiskt utförande av tjänst, anmäler dig till en bevakningstjänst, besöker Comfy Livings hemsida eller är i kontakt med Comfy Living på annat sätt, såsom i appen eller via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet eller kompletterande av adressuppgifter från Hitta.se. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått.

Exempel på personuppgifter är

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Faktureringsuppgifter
 • Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Comfy Living utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Comfy Living behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna utföra tjänster till dig direkt eller via underentreprenörer Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna ge dig den rådgivning och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event Uppfylla avtal och andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Följa tillämplig lagstiftning
För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig Andra berättigade intressen
För utskick av erbjudanden och marknadsföring Andra berättigade intressen

Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig fastighetsrelaterade produkter och tjänster, såsom rådgivning, projektledning eller utförande av beställda arbeten. Det kan också handla om att vi vill följa upp din upplevelse på en utförd tjänst eller din kontakt med våra rådgivare. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt, därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Comfy Livings behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel inloggning, avtalsskrivning och ansökan av ROT- och RUT-tjänster. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Comfy Living säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet.

Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter) samt vid problem i ett ärendehanteringssystem.
 • Utförande underleverantörer. Comfy Living erbjuder en stor mängd olika utförandetjänster inom vardagssysslor och hemprojekt där personuppgifter kan komma att föras över.
  Comfy Living har även andra samarbeten, till exempel förmedling av projekt så som renoveringar och tillbyggnad där personuppgifter kan komma att överföras.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Comfy Living och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Comfy Living under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.
Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden.
Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”).
  Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.
 • Rätt till rättelse.
  Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.
 • Rätt att bli raderad.
  Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information (t.ex. bokföring), har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.
 • Rätt till dataportabilitet.
  Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
  Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse).
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter.
  Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontakta tjena@comfyliving.se om du har frågor om hur du ska formulera din begäran för att ta del av dina rättigheter.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen

Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter till Comfy Living

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Comfy Living via tjena@comfyliving.se.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Comfy Living Sweden AB (orgnr. 559350-9135)
Besöksadress Arabygatan 19, 352 46 Växjö
Tel: 0470 – 57 14 00
E-post: tjena@comfyliving.se