Får man Göra Elarbeten Själv?

Vad får man göra för elarbeten själv?

Att utföra elarbeten hemma kan vara lockande för att spara pengar, men det är viktigt att känna till vilka arbeten du faktiskt får utföra själv och vilka som kräver behörighet. Elarbeten kan vara riskfyllda och felaktigt utförda installationer kan leda till allvarliga olyckor och brandrisker. Här är en guide över vad du får göra själv och när det är dags att anlita en elektriker.

Vikten av Säkerhet

Säkerheten bör alltid komma i första hand. Att utföra elarbeten utan rätt kunskap kan vara farligt för både dig och ditt hem. Vi rekommenderar alltid att anlita en elektriker om du är osäker.

Rekommendation: Gör en besiktning

Om du nyligen har köpt eller planerar att köpa ett nytt boende, rekommenderar vi starkt att göra en besiktning av elinstallationerna för att säkerställa att elen i huset är trygg och säker. Äger du redan ditt boende men är osäker på skicket på elinstallationerna är det också bra att göra en besiktning för att få reda på eventuella brister och rekommendationer.

Elarbeten du Får Utföra Själv

Enligt svensk lag är vissa elarbeten tillåtna att utföra själv. Elsäkerhetsverket, som ansvarar för elsäkerheten i Sverige, har tydliga riktlinjer kring detta. Här är några av de elarbeten du får göra själv:

 • Byta Glödlampor och Lysrör – Detta grundläggande arbete får utföras av vem som helst. Stäng av strömmen innan du börjar.
 • Byta Säkringar – Om ditt hus har proppsäkringar får du själv byta dessa. Se till att använda rätt typ av säkring!
 • Byta Strömbrytare och Vägguttag – Du får byta befintliga strömbrytare och vägguttag upp till 16A, förutsatt att de är av samma typ och att installationen utförs korrekt. Stäng av strömmen vid huvudströmbrytaren innan du påbörjar arbetet.
 • Byta Lamputtag och Dimmrar – Byte av lamputtag och dimmrar är tillåtet så länge arbetet utförs korrekt och säkerheten upprätthålls.
 • Byta och Reparera Apparatsladdar och Skarvsladdar

För mer information om vad du får göra själv, besök Elsäkerhetsverkets guide: Koppla Säkert

https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/

När Behövs en Elektriker?

För de flesta elarbeten krävs en certifierad elektriker. Här är några exempel:

 • Nyinstallation av Elsystem – Alla nya installationer, inklusive dragning av nya ledningar, installation av elcentraler och jordfelsbrytare, måste utföras av behörig elektriker.
 • Renovering av Elsystem – Vid renoveringar, där befintligt elsystem behöver bytas ut eller uppgraderas, krävs professionell hjälp.
 •  Installation av Golvvärme – Elektrisk golvvärme måste installeras av en certifierad elektriker enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
 • Fasta Installationer – Fasta installationer, som fasta spisar, disk- och tvättmaskiner, nya uttag eller omdragning av kablar, måste utföras av en behörig elektriker.

Säkerhet Först

Vid utförande av elarbeten hemma, tänk alltid på säkerheten:

 • Stäng av Strömmen: Se till att strömmen är avstängd vid huvudströmbrytaren innan du börjar arbeta.
 • Använd Rätt Verktyg: Använd isolerade verktyg som är speciellt utformade för elarbete.
 • Dubbelkolla Alltid: Kontrollera att strömmen är avstängd innan du börjar och att arbetet är korrekt utfört utan lösa anslutningar.

Kontakta en Elektriker vid Osäkerhet: Om du är osäker, kontakta en elektriker. Hos oss kostar en elektriker från 595 kr i timmen. Hitta en elektriker här: Boka elektriker

Sammanfattning

Att utföra vissa elarbeten själv kan vara både praktiskt och kostnadseffektivt, men det är viktigt att känna till sina gränser och att följa säkerhetsföreskrifterna noggrant. För enkla arbeten som byte av glödlampor, säkringar och strömbrytare kan du arbeta själv om du är säker på vad du gör. För mer avancerade installationer och renoveringar bör alltid en certifierad elektriker anlitas för att säkerställa att allt utförs enligt regler och att säkerheten upprätthålls.

För ytterligare information och detaljerade riktlinjer, besök Elsäkerhetsverket: https://www.elsakerhetsverket.se.

Vill du vara trygg och säker på att det blir rätt gjort, hjälper vi dig gärna med elbesiktning och elarbeten. Elektriker och andra tjänster hittar du här: Boka elektriker.