Bidrag för energieffektivisering

Äger du ett småhus i Sverige byggt innan 1990 och går i tankarna att energieffektivisera? Grattis! Från 2023-07-03 finns två bidrag att söka.

På Comfy Living strävar vi efter att förenkla våra kunders bostadsägande och såklart vill hjälpa till att spara energi. Regeringen utfärdade 15 juni 2023 två nya bidrag för småhusägare SFS 2023:402, en ny förordning som träder i kraft den 3 juli 2023 Förordningen är ett energieffektiviseringsbidrag för dig som är småhusägare.

 

Vad betyder det här för dig?

Du som äger ett småhus (alltså en villa, radhus eller parhus) har nu möjligheten att ansöka om bidrag för energieffektiviseringsåtgärder. Bidragsberättigade åtgärder är delat i två delar.

Del 1: Konvertering från direktverkande el- eller gasuppvärming till en energieffektivare värmekälla så som luft/vatten, bergvärme, fjärrvärme och jordvärme.

Del 2: Klimatskärmsåtgärder. Det vill säga tilläggsisolering, vindtätning, byte av ytterdörrar och fönster eller lägga till glasrutor till befintliga fönster.

Bidragen på 30.000 kr vardera används till att bekosta 50% av delar eller hela materialkostnaden. Dessutom kan bidraget kombineras med eventuellt ROT-avdrag för de åtgärder som är berättigade för det. Men, det finns en hake. För att kunna ta del av Del 2 så måste du först ansöka om Del 1. Detta var ursprungligen inte så tydligt i den tidiga kommunikationen, men har framkommit när man publicerat information om hur man söker bidragen.

 

För utförlig information, läs gärna mer hos Boverket.

 

Hur stöttar Comfy Living dig i detta?

Vi kommer att kontakta befintliga kunder som redan genomfört energieffektiviseringsåtgärder inom ramen för dessa bidrag, för att ge er information om hur ni gör er ansökan. Vi är självklart behjälpliga med underlagen för ansökan.

För nya och befintliga kunder som är intresserade av att dra nytta av detta bidrag erbjuder vi såklart utförande av samtliga tjänster som innefattas av bidragen. Våra engagerade team kommer att arbeta med er för att maximera era energibesparingar och säkerställa att ert projekt uppfyller kraven.

 

Vad är ditt nästa steg?

Är du intresserad av att ta del av detta nya bidrag, eller vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss på Comfy Living! Vi är redo att hjälpa dig.

Kom ihåg, detta är inte bara en investering i ditt hem – det är en investering i vår gemensamma framtid. Vi ser fram emot att stötta dig i din energieffektiviseringsresa.

Kontakta oss idag för att ta första steget!

 

Vid tangentbordet,
Christopher Bohlin
Comfy Living Sweden AB

Kontakt:
0470-57 14 00
tjena@comfyliving.se